garantie: hoe te handelen?

Lex

Berichten: 4827
Maart 10, 2008, 14:46:11
edit2Rapporteer  
Aangezien er de laatste tijd veel vragen over garantie en dergelijke op kitehigh worden gepost, leek het Idefixe en mij erg handig hier een sticky van te maken. Dit stuk is geschreven door Idefixe.

Garantie is een onderwerp wat iedere keer weer terugkomt.
Wettelijk ben je ( ook bij het kitesurfgebeuren) redelijk goed beschermd.
Klik hier   voor meer informatie.

Belangrijke items uit deze info:
Als consument heb je een overeenkomst met de winkelier en NIET met de importeur. Met eventuele boodschappen  "De importeur zegt ......"  heb je dus als consument helemaal niets te maken.

De eerste 6 maanden ligt de bewijslast geheel bij de leverancier. Jij hoeft in dat geval niet aan te tonen dat iets geheel buiten jouw schuld is gebeurd. De winkelier moet onomstotelijk aantonen dat jij schuld hebt.
Ook na deze 6 mnd heb je overigens recht op garantie.

Een ander belangrijk gegeven waar ook nog wel eens mee wordt gesjoemeld : Bij reparatie ( onder garantie) dient het product in de orginele staat te worden terug gebracht. Bij een scheur hoef je dus geen genoegen te nemen met het repareren van de scheur zelf. Het hele "paneel" wat gescheurd is dient dan te worden vervangen. Een nieuw product verliest dan ook niet meteen gigantisch veel 2e hands marktwaarde

Het is overigens wel aan te raden ( en wel zo netjes) dat je in geval van schade de leverancier / de shop eerst benaderd met je probleem voordat je zaken publiceert op het net. Bij directe publicatie creëer je snel een negatieve sfeer waardoor de "bereidwilligheid" van de leverancier om soepel mee te werken, overigens zeer terecht, snel minder wordt.

Succes
Michiel.
Moderator

Berichten: 15917
Logs: 0 | 308 uur
Antwoord #1 Maart 10, 2008, 16:27:08
edit2Rapporteer  
Eindelijk, top heren moderators!  ThumpsUp ThumpsUp ThumpsUp
Magic Hat

Geen avatar

Berichten: 91
Antwoord #2 Maart 10, 2008, 18:04:24
edit2Rapporteer  
Mooi beschreven. Alleen die laatste toevoeging van het publiceren... Dat de sfeer negatiever wordt komt voornamelijk door de verkeerde benadering van de winkels. Verkopen van spullen is geen kunst, je toont je pas een goede verkoper als je de garantie normaal (dus klantvriendelijk) afhandelt. Consumenten die onredelijke eisen stellen vallen uiteindelijk toch wel door de mand.

En verder is het zeker wel fijn als alle problemen, feitelijk, dus niet met allerlei vervelende opmerkingen, op de fora vermeld worden. Dat wordt sneller duidelijk of een bepaald product standaard tekortkomingen kent. Daar worden wij (= de consument) beter van, maar op de lange termijn ook de fabrikanten.

Niets vervelender dan ontevreden consumenten. Producten zullen altijd fouten kunnen bevatten die niet in de normale test-cycli gevonden kunnen worden, de goede fabrikanten zullen deze informatie dan ook met beide handen aangrijpen om hun producten te verbeteren.
Idefixe

Berichten: 8241
Antwoord #3 Maart 12, 2008, 00:14:24
edit2Rapporteer  
Daar sta je dan met je nieuwe spulletje. Ineens is er wat kaduuk. Wat nu?
Als consument ben je tegenwoordige behoorlijk goed beschermd. In dit algemene topic "garantie" vind je veel terug over jouw rechten als consument. Voor alle betrokken partijen is het echter wel zo correct dat de consument zich bij de afhandeling van één en ander ook reëel opstelt. Hierbij dus een aantal tips:


- ( het kan niet vaak genoeg gezegd worden) Als consument heb je een koopovereenkomst met de shop / leverancier. Je hebt dus in principe NIETS met de importeur fabrikant te maken. Het is daar tegenover wel prettig als deze ( importeur / fabrikant)  wat voor je doet  ThumpsUp Ga dus geen zaken doen met de importeur maar meld je bij de shop / leverancier

- Geef de shop / leverancier wel een eerlijke kans om de zaken naar behoren af te handelen. Ga dus niet meteen op het net een bepaalde shop / naam afkraken.

- Het vermelden van een defect / schade op het internet is opzich natuurlijk niet verkeerd. Als er bij een bepaald product veel "ellende" wordt geconstateerd is dat voor iedereen goede informatie. Heb je klachten over de afhandeling probeer deze dan zo zakelijk als mogelijk te verwoorden.

- Een goed rechtsbijstandsverzekering is absoluut niet duur
Jeromez

Berichten: 3323
Logs: 0 | 427 uur
Antwoord #4 Maart 12, 2008, 00:18:57
edit2Rapporteer  
 ThumpsUp
plaaggeest

Berichten: 1209
Antwoord #5 Maart 15, 2008, 00:51:02
edit2Rapporteer  
Hou er rekening mee dat bovenstaande gegevens alleen op PRODUCTIE FOUTEN te verhalen valt. Iets wat je zelf sloopt is niet de schuld van de leverancier/winkel. Dit is iets valt veel mensen na mijn mening iets te vaak vergeten! Een verkoper en importeur ziet gauw genoeg of er iets kapot is gegaan door een productie fout of door een fout van de consument!

Op een auto krijg je ook geen garantie als je hem zelf tegen een paaltje rijdt!

Helaas word de consument steeds erger.. en zullle ze hun eigen fouten niet toegeven met de gevolgen van dien..

Amen
Idefixe

Berichten: 8241
Antwoord #6 Maart 15, 2008, 01:21:11
edit2Rapporteer  
ppffffffffffffff ( vermoeiend )

Als consument heb je met de importeur geen drol, niets noppes nada, enz enz te maken met een importeur.......

verder zegt DE WET dat als een product ( waar rederlijkerwijze een langere levensduur van kan worden verwacht) binnen 6 mnd kaduuk gaat, DE WET er vanuit gaat dat dit defect reeds bij levering aanwezig was. De verkopende partij ( de shop en NIET de importeur) heeft in dit geval te bewijzen dat........ 
Ennuh die auto??? Ja !!!!!!!  Ook daar ligt de bewijslast  ( in de eerste 6 mnd ) bij de leverancier...... 
mxm

Berichten: 69
Antwoord #7 Maart 16, 2008, 05:47:55
edit2Rapporteer  
de wet houd echter ook rekening met : het zelf onderzoek plicht bij levering en gezond verstand.
Idefixe

Berichten: 8241
Antwoord #8 Maart 19, 2008, 20:45:06
edit2Rapporteer  
Om de boel maar even "up to date" te houden: De link in het eerste artikel genoemd werkt niet ( geheel volledig) hier dus wat andere linkjes die je kunnen helpen bij problemen met garantie.

informatie en ondersteuning van de overheid vind je hier
Idefixe

Berichten: 8241
Antwoord #9 Maart 19, 2008, 21:05:36
edit2Rapporteer  
hier dan nog even de algemene omschrijving van het consumentenrecht

Disclaimer: Alhoewel wordt gestreefd naar een zo juist mogelijke weergave is deze website ( kitehigh.nl) en de beheerders van deze site alsmede de plaatser van dit bericht niet aansprakelijk op welke wijze dan ook voor de inhoud van dit bericht.De bescherming van de consument bij de koop van goederen
(bron: justitie.nl)

November 2005, de Europese richtlijn "betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen" (1999/44/EG) beoogt een gemeenschappelijk minimumniveau van consumentenbescherming te scheppen, ongeacht de plaats van aankoop van de goederen binnen de Europese Unie.

Met de wet "verkoop en garanties voor consumptiegoederen" (wetsvoorstel 27 809) is deze richtlijn uitgevoerd in Nederlandse wetgeving. De wet betreft een aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. De wet is op 1 mei 2003 in werking getreden.

In dit informatieblad vindt u informatie over:

* De Europese richtlijn en de Nederlandse wet voor consumentenkoop en garantie
* Consumentenkoop
* De belangrijkste bepalingen
* De verplichtingen van de verkoper
* De verplichtingen van de koper
* Een defect aan het product
* Wat kan de koper eisen?
* Verhaal door de verkoper
* Garanties
* De ontevreden koper
* Bezorgkosten
* Ongevraagd toezenden

De Europese richtlijn en de Nederlandse wet voor consumentenkoop en garantie
Met de invoering van de richtlijn wil de Europese Unie een gezamenlijke minimumregeling voor consumentenbescherming tot stand brengen. De wetgeving van de lidstaten betreffende de verkoop van consumptiegoederen laat momenteel onderling nog grote verschillen zien. Om ervoor te zorgen dat de consument in alle landen van de Europese Unie min of meer dezelfde bescherming geniet, is besloten tot een harmonisatie van de consumentenkoop en garantie. De richtlijn is tevens bedoeld om concurrentievervalsing tegen te gaan.

De richtlijn bevat onder meer een opsomming van de verplichtingen van de verkoper en de rechten van de consument als een product niet aan de verwachtingen voldoet die de consument mocht hebben. De verkoper kan de rechten van de consument op geen enkele wijze inperken. Garanties van verkopers of producenten zijn bindend en mogen de consument niet misleiden.
De Nederlandse wet voor consumentenkoop en garantie is de implementatie van de Europese richtlijn.

Consumentenkoop
De wet biedt de consument meer zekerheden. Consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper. Het gaat daarbij om de koop van een roerende zaak. Het kan daarbij gaan om de koop van levensmiddelen, maar ook om de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of een auto. Kortom, alle goederen die voor particulier gebruik door beroepsmatige verkopers worden aangeboden.

De consumentenkoop geldt nadrukkelijk voor producten. De regeling geldt niet voor diensten, zoals het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering of het aangaan van een lening.

De richtlijn en de wet gelden bovendien niet:

* Als een consument een product koopt van een particulier;
* Voor iemand die een product koopt in het kader van zijn beroep of bedrijf;
* Bij de koop van een onroerende zaak, zoals een huis.

Naast de algemene bepalingen voor consumentenkoop gelden bijzondere regels indien de consument via internet, per telefoon, post of fax een product of dienst koopt. Informatie hierover vindt u in het informatieblad "Winkelen op internet, per telefoon, post of fax. Bescherming van de consument bij kopen op afstand" (www.justitie.nl).

De belangrijkste bepalingen
Van de belangrijkste bepalingen uit de Europese richtlijn en de Nederlandse wet wordt hieronder een samenvatting gegeven. De samenvatting geeft alleen de grote lijnen weer. De samenvatting geeft dus niet alle bepalingen en alle uitzonderingen daarop weer. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Voor de complete teksten wordt verwezen naar de Europese richtlijn 99/44/EG (http://europa.eu.int/eur-lex) en het Nederlandse wetsvoorstel 27 809 (http://www.overheid.nl).

De verplichtingen van de verkoper
De verkoper is verplicht het product aan de koper af te geven. Hierdoor wordt de koper eigenaar. Betaalt de consument later of in termijnen, dan kan de verkoper echter bedingen dat hij eigenaar blijft totdat hij de totale koopsom van de koper heeft ontvangen.

De verkoper is verplicht een product te leveren dat met de koopovereenkomst in overeenstemming is:

1. Het product moet voldoen aan de eigenschappen die je mag verwachten bij normaal gebruik. Met een auto moet je kunnen rijden en remmen. Op een pc moet je zonder problemen een tekstverwerkingsprogramma kunnen draaien.
2. De koper mag verwachten dat een product de eigenschappen bezit die door de verkoper zijn toegezegd. Heeft de koper bijvoorbeeld verteld dat hij een auto nodig heeft om met zijn caravan naar de Ardennen te gaan, dan moet de auto daartoe in staat zijn. Het kan dus van belang zijn om de verkoper te vertellen waarvoor het product gebruikt zal worden.
3. Een verkoper is niet alleen gebonden aan zijn eigen mededelingen. Als de fabrikant reclame voor het product maakt, kan de koper daar rechten aan ontlenen (zie ook "Garanties"). Voldoet het product niet aan de in de reclame toegezegde eigenschappen, dan kan de koper de verkoper hierop in principe aanspreken.
4. Draagt de verkoper zorg voor de installatie van het product, maar voert hij de installatie ondeugdelijk uit, dan geldt dit als een gebrek aan overeenstemming van het product aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt als de koper zelf het product installeert, maar de bijgevoegde montagevoorschriften gebreken vertonen, waardoor het eindresultaat tegenvalt.

De verplichtingen van de koper
Tenzij anders is afgesproken, vindt de betaling van de koopsom plaats bij ontvangst. Wordt het product later geleverd of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft de koper nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen.

Betaalt de koper de koopprijs niet of niet tijdig, dan kan de verkoper eisen:

1. dat de koper alsnog de koopprijs betaalt;
2. dat de koper de kosten vergoedt die de verkoper hiervoor heeft moeten maken (de zogenaamde incassokosten); en,
3. dat de wettelijke rente over de koopprijs wordt vergoed. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.

In plaats hiervan kan de verkoper ook eisen dat de overeenkomst wordt ontbonden. In dat geval kan hij vergoeding eisen van de door hem geleden schade.

Een defect aan het product
Als een product na aanschaf defect gaat, dan de koper de verkoper in bepaalde gevallen voor het defect aanspreken. Het moet wel gaan om een defect dat op het moment van aflevering aanwezig was, ook al openbaarde het defect zich pas later.

1. Openbaart zich binnen zes maanden na aanschaf een defect, dan wordt vermoed dat dit het gevolg is van een gebrek in het product, dat reeds bij aflevering bestond. De verkoper zal moeten aantonen dat hiervan geen sprake is. Deze regel geldt niet indien dat niet past bij het type product, zoals bijvoorbeeld bij bederfelijke levenswaren of feestballonnen.
2. De verkoper is eveneens aansprakelijk indien hij het uitblijven van het defect heeft gegarandeerd;
3. Zonder een dergelijke garantie gaat het om de vraag of de koper mocht verwachten dat het defect zich in deze periode zou kunnen openbaren. Het is dus zeker niet zo dat de verkoper voor elk defect kan worden aangesproken. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van tal van omstandigheden, zoals de aard van het product, bijvoorbeeld of het een merkartikel is, de prijs, de intensiteit van het gebruik en andere factoren. Van een goedkoop horloge mag bijvoorbeeld niet dezelfde levensduur worden verwacht als van een kostbaar horloge. Bovendien kan het defect veroorzaakt zijn door een verkeerd gebruik van het product door de koper.

Wat kan de koper eisen?
Indien een product niet voldoet aan de verwachtingen die de koper daarvan mocht hebben, kan hij eisen:

1. dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert;
2. dat het product wordt hersteld of vervangen;
3. dat de verkoper een gedeelte van de koopprijs terugbetaalt;
4. dat de koopovereenkomst wordt ontbonden.

1) Het ontbrekende wordt alsnog geleverd
Indien het geleverde product niet compleet is, kan de koper levering van het ontbrekende onderdeel eisen.

2) Herstel of vervanging
In principe kan de koper een keuze maken tussen het laten herstellen of vervangen van een defect product. Een keuze is echter niet altijd mogelijk. Een gebroken spiegel is niet te repareren, maar wel te vervangen. Soms is herstel zo duur, dat dit niet gevergd kan worden van de verkoper. Of is het gewoonweg eenvoudiger en goedkoper om het product te vervangen. Het omgekeerde, wel herstel maar geen vervanging, komt ook voor. Van een auto met een kras op de spiegel, kan de koper in redelijkheid enkel het herstel van de spiegel vorderen.

Eist de koper herstel of vervanging van het product, dan is de verkoper verplicht om dit binnen redelijke termijn en zonder teveel overlast voor de koper te doen. De verkoper kan hiervoor geen kosten in rekening brengen. Wel kan de verkoper aan de koper een vergoeding vragen bij de vervanging of bij ingrijpend herstel van een product dat, in verhouding tot de gebruikelijke levensduur, reeds geruime tijd in gebruik is geweest.

3) Terugbetaling van een gedeelte van de koopprijs en ontbinding van de koopovereenkomst
Is herstel en vervanging van het product onmogelijk of kan dit niet verlangd worden van de verkoper, dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden, of eisen dat een gedeelte van de koopprijs wordt terugbetaald.

Het gaat om een situatie waarin de verkoper niet in staat is om het product te herstellen en te vervangen. Bijvoorbeeld omdat het product uit een eenmalige aanbieding afkomstig was, en reparatie in geen verhouding staat tot de waarde van het product.

De koper kan de koopovereenkomst schriftelijk ontbinden. Hij moet het product aan de verkoper teruggeven en de koper krijgt zijn geld terug. In de plaats daarvan kan de koper ook, eveneens schriftelijk, van de verkoper verlangen dat deze een deel van de koopprijs terugbetaalt. Welk deel van de koopprijs hij kan terugvragen is afhankelijk van de mate waarin het product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper van het product.

Wacht de verkoper te lang met het herstellen of vervangen van het product, dan kan de koper de koopovereenkomst ontbinden of een gedeelte van de koopprijs terugvorderen. Herstelt of vervangt de verkoper het product uiteindelijk wel, maar niet binnen een redelijke termijn, dan kan de koper een deel van de koopprijs terugvorderen.

Verhaal door de verkoper
Indien de koper met succes een van de rechten heeft uitgeoefend die genoemd worden onder "wat kan de koper eisen", dan kan de verkoper schadevergoeding vorderen van degene van wie hij het product heeft gekocht (zijn "voorschakel"). Voorwaarde hiervoor is wel dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de reden waarom het product niet voldoet aan de verwachtingen van de koper. Is hij daar niet verantwoordelijk voor, dan kan hij zijn schade verhalen bij zijn voorschakel. Dit verhaalsrecht van de verkoper kan door zijn voorschakel niet contractueel worden uitgesloten.

Garanties
De verkoper kan de koper extra garanties geven, bovenop de wettelijke rechten. Een garantiebewijs kan de wettelijke rechten van de koper echter niet inperken. Als de garantie bijvoorbeeld vermeldt dat het product gedurende één jaar na aanschaf gratis wordt gerepareerd, ontneemt dit de koper niet het recht om de vervanging van het product te eisen.

De verkoper of de producent garandeert bijvoorbeeld dat een horloge zeker 40 jaar zal werken. Gaat het horloge eerder stuk, dan krijgt de koper een nieuwe. De koper kan, indien reparatie mogelijk is, ook verlangen dat het horloge wordt gerepareerd.

Vaak biedt een verkoper tegen een extra bedrag bovenop de koopsom een aanvullende garantie in de vorm van een service-verzekering. Een koper doet er verstandig aan goed te overwegen wat hij hierdoor extra krijgt bovenop de wettelijke rechten die de consument al heeft. De service-verzekering biedt mogelijk niet veel meer dan de koper al aan wettelijke rechten heeft.

De garantie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze de rechten of vorderingen van de koper bevatten. Voorts moet de garantie de naam en het adres van de verkoper of de producent vermelden en de duur en het gebied waarvoor de garantie geldt.

Reclame-uitingen vallen eveneens onder de garantie. Bij de aanschaf van het product kan de koper verlangen dat deze garantie op papier wordt verstrekt. De verkoper of fabrikant mag deze gegevens echter ook per e-mail of per diskette verstrekken.

De ontevreden koper
De koper die een klacht heeft over een product moet niet te lang wachten met het ondernemen van stappen. In de meeste gevallen heeft hij vanaf het ontdekken van een defect twee maanden de tijd om de verkoper van zijn klacht op de hoogte te brengen. Wacht de koper langer, dan verspeelt hij zijn rechten. De koper verspeelt bovendien zijn rechten, als hij niet binnen twee jaar na de klacht actie onderneemt.

De koper en verkoper moeten proberen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. In principe heeft de koper de keuze (zie tevens "Wat kan de koper eisen?"). Meestal wordt het product gerepareerd of geruild. Wordt de koop in onderling overleg ontbonden, dan hoeft de koper geen genoegen te nemen met een tegoedbon.

Biedt de verkoper geen oplossing aan, dan moet de koper hem op zijn plichten wijzen en meedelen wat hij van de verkoper eist. Een dergelijke aanmaning kan het beste per aangetekende brief worden verstuurd.

Bezorgkosten
De koper kan met de verkoper afspreken dat deze het product thuis bezorgt. Tenzij bij de aankoop anders is afgesproken, zijn de bezorgkosten voor de verkoper. De verkoper moet in het laatste geval de kosten apart vermelden, of duidelijk maken hoe hij deze berekent.

Ongevraagd toezenden
Het ongevraagd toezenden van een product is verboden. Wordt een product toch ongevraagd toegezonden in de hoop dat het product wordt gekocht, dan mag de ontvanger het product behouden zonder dat hij er voor hoeft te betalen. Ook kan hij het product aan de verkoper terugsturen. De verzendkosten zijn in dat geval voor de rekening van verkoper.
Morres

Berichten: 9427
Antwoord #10 Maart 21, 2008, 02:00:30
edit2Rapporteer  
nice idefixe!
Emiel

Berichten: 3004
Antwoord #11 April 01, 2008, 18:00:08
edit2Rapporteer  
even over het importeur aanschrijven, als jij een tv hebt die kapot is, dan ga je toch ook naar de winkel. heb nog nooit iemand gehoord die dan direct sony aan gaat schrijven. zo zou het ook met kitesurfspullen moeten zijn.
Idefixe

Berichten: 8241
Antwoord #12 April 01, 2008, 21:08:00
edit2Rapporteer  
even over het importeur aanschrijven, als jij een tv hebt die kapot is, dan ga je toch ook naar de winkel. heb nog nooit iemand gehoord die dan direct sony aan gaat schrijven. zo zou het ook met kitesurfspullen moeten zijn.
en zo is het dan ook
360

Berichten: 613
Antwoord #13 Mei 25, 2008, 21:23:02
edit2Rapporteer  
wat een topgarantie.

Ikke dus lekker kiten (dacht ik   loser )
 
14 m2 op pompen.
andere kiter geholpen met oplaten.
nu ikke dacht de gek.
ligt mijn kite erbij als een lege bananenschil:
potjandikkie mijn leading edge lek bij het leeg loopventiel    ThumpDown  Angry en de wind trekt net aan  Embarrassed

ikke dus snel naar de winkel in Edam: Intofun waar ik mijn 2007 Rebel gekocht had.
denkend dat gaat een week of wat duren voor ik een nieuwe leading edge tube in mijn kite heb zitten.
Wat blijkt is de dealer/importeur net in de winkel (KONING)
zegt ie Oooh plakke we effuh.
Uur later sta ik weer op het water.    Joepie Joepie  YeSS YeSS

Wat een helden
    ThumpsUp  Dank aan Intofun en Guido voor de topgarantie    Cool      YeSS
Morres

Berichten: 9427
Antwoord #14 Mei 26, 2008, 02:47:46
edit2Rapporteer  
das wel heel snel 360! top
zwelg

Berichten: 56
Antwoord #15 Mei 26, 2008, 05:38:16
edit2Rapporteer  
heb ook een probleem gehad.. met m'n 12 m rrd hipotipppe wat een niks kite .. maar goed das een ander topic... zomer 2007 wienig wind lekker warm baby draak wil lekker in z'n bord short varen en zo gedaan wat er dus gebeurt kite valt uit de lucht .. dehhh en valt op de le scheurt het 
doek door 2e .. gelijk opruimen en op naar eurofun .. daar aangekomen mogen we het terein niet niet op omdat een duiker vergeten is zijn lucht bij te vullen en niet meer boven water wilde komen ....probleem aangegeven en werdt behandeld .. binen een week een nieuwe kite prima .. had ook klachten over de bar dus ook een nieuwe bar .. echt super..

PS ben wel blij dat ik hem nu heb kunnen inruilen voor een cult 12 .. had er gewoon geen vertrouwen meer in .. als dat gebeurt op volle zee .. wordt er dalijk ook een topic gestart over mij  ''weer kite surfer vermist''
  maar dat ter zijde
Lex

Berichten: 4827
Antwoord #16 Mei 27, 2008, 00:01:54
edit2Rapporteer  
Klinkt bekent..volgens mij heb ik toen nog met je staan praten op de parkeerplaats, je was toch met nog een jongen? Zag eruit als vader/zoon?
zwelg

Berichten: 56
Antwoord #17 Juni 02, 2008, 00:57:45
edit2Rapporteer  
nee dat was ikkke nie ga altijd samen met mijn meisje .. lijkt dan toch maar dat die kites van rrd niet voor iedereen zijn gemaakt .. want zag laatst ook een klein ventje met een bruine rrd hypertype een dikke kiteloop maken met een handelpass dus het kan wel... maar ja mischien was hij dat wel...?
(HJ) MINI-ME

Berichten: 7007
Antwoord #18 Oktober 01, 2008, 21:50:09
edit2Rapporteer  
Op de site van www.consuwijzer.nl is ook veel info te vinden  ThumpsUp
Nicolas

Berichten: 914
Antwoord #19 Januari 02, 2009, 21:50:26
edit2Rapporteer  
Is het normaal dat een garantie op een board al 2 maand duurt?   Undecided
Idefixe

Berichten: 8241
Antwoord #20 Januari 02, 2009, 21:52:14
edit2Rapporteer  
Is het normaal dat een garantie op een board al 2 maand duurt?   Undecided
ik snap je vraag niet?
Lex

Berichten: 4827
Antwoord #21 Januari 02, 2009, 21:53:22
edit2Rapporteer  
Ik denk dat hij het verhalen van de garantie bedoeld.
Nicolas

Berichten: 914
Antwoord #22 Januari 04, 2009, 01:42:05
edit2Rapporteer  
Ja ik bedoelde de levering van een nieuw garantie board.

Maar maakt niets uit eigenlijk, want het is niet normaal.
Mario

Berichten: 111
Antwoord #23 Januari 14, 2009, 17:31:40
edit2Rapporteer  
even ter info;
Airush geeft nu op de Switch ,X-Pact en FS Pro 2 jaar garantie
goede onntwikkeling !!
Morres

Berichten: 9427
Antwoord #24 Januari 15, 2009, 19:52:02
edit2Rapporteer  
zitten vast voorwaarden aan..
edit: dat was een vraag
« vorige volgende »
Ga naar:  


© 2002 - 2024 Kitehigh

Sorry, the copyright must be in the template.
Please notify this forum's administrator that this site is missing the copyright message for SMF so they can rectify the situation. Display of copyright is a legal requirement. For more information on this please visit the Simple Machines website.