Algemene voorwaarden
Versie 1.0 - 9 dec 2014


Inhoud


Algemeen beleid
- Het plaatsen van topics
- De topictitel
- Schrijf normaal en correct Nederlands!
- Bronvermelding
- Verboden zaken
- Het laten verwijderen van een account

Algemenen voorwaarden
- Definities
- Aansprakelijkheid
- Rechten van Kitehigh en verbodsbepalingen
- Adverteren op Kitehigh

Banrichtlijnen

Algemeen Beleid


Kitehigh.nl is een drukbezochte website waar door gebruikers content geplaatst kan worden waar ook op gereageerd kan worden. Zonder duidelijke regels en voorwaarden kan het een onoverzichtelijk geheel worden. Om iedereen op de hoogte te stellen van de regels en voorwaarden op Kitehigh zijn deze algemene voorwaarden gemaakt. Lees deze algemene voorwaarden dan ook eerst aandachtig en goed door vóórdat je op Kitehigh deel gaat nemen. Zo ben je altijd op de hoogte van wat wel en niet toegestaan is en zo houden we het voor iedereen leuk en gezellig. Je kunt ook andere leden op dit topic wijzen als er overtredingen worden gemaakt.


Het plaatsen van topics

Voordat je op Kitehigh een topic opent:
- Kijk eerst of er niet een topic is met dezelfde strekking
- Zoek eerst zelf naar oplossingen voor je probleem, kijk eerst of het probleem al niet eerder op Kitehigh is behandeld met behulp van de zoekmachine (link), of zoek met behulp van sites zoals Google
- Kies het juiste (sub)forumDe topictitel

De topictitel is het belangrijkste van je topic: iedereen weet meteen of het voor hem/haar interessant is, en iedereen weet meteen waar je topic over gaat. Een goede topictitel is al de helft van het werk. Zorg ervoor dat de kern van je vraag of onderwerp in je topictitel staat. Het is daarnaast zeker niet de bedoeling om de aandacht op je topictitel te vestigen door bijvoorbeeld veel hoofdletters of leestekens gebruiken. Iedereen wil graag dat zijn eigen topic gelezen hebben 'schreeuwen' heeft dus geen nut en daarvoor zul je een waarschuwing krijgen!


Schrijf normaal en correct Nederlands!

Kitehigh is een Nederlandse site, dus schrijf ook duidelijk en in normaal Nederlands, zodat iedereen je goed begrijpt. Natuurlijk kunnen personen zonder enige opzet wel eens schrijffoutjes maken... een keer een 'D' of 'T' vergeten is dan ook geen straf, dit soort schrijffouten worden overal gemaakt. Alleen BrEeZaHtAaL wordt absoluut niet geaccepteerd evenals bij elke andere vorm van slecht taalgebruik, twitter/app taal en het veelvuldig gebruik maken van afkortingen zoals 'egt', 'tog', 'd8' e.d. Hierop staat dan ook een waarschuwing! Probeer ook zo goed mogelijk op zinsopbouw en juiste leestekens te letten, haal desnoods eerst je bericht even door de spellingscontrole als je denkt dat er fouten in kunnen zitten.


Bronvermelding

Wanneer een tekst, item of andere media wordt geciteerd dan wel gekopieerd van een andere bron op het internet (bijvoorbeeld: website, Facebook of Twitter) dient men de bron te vermelden. Een enkele URL/link is voldoende.
Van enkele nieuwsbronnen is het niet toegestaan het hele artikel te kopieren, in dat geval citeer dan alleen de eerste alinea en plaats een link naar het volledige artikel.


Verboden zaken


Verbaal geweld
Wees aardig voor elkaar, en behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Wat we in ieder geval niet willen zien zijn kwetsende uitlatingen tegenover andere bezoekers, Kitehigh team of derden. Het Kitehigh team kan hier sancties tegen opleggen wanneer wij dit nodig achtten.

(Soft)porno
Kitehigh is een kitesurfsite voor jong en oud, daar horen dergelijke topics over vrouwelijk (of mannelijk) schoon dan ook niet thuis zodat Kitehigh voor een breed publiek en op het werk toegankelijk blijft Plaatsen van links of het openen van dergelijke topics op dit gebied is daarom niet toegestaan!


Het laten verwijderen van een account

Aanvragen tot verwijderen van een account komen maar zelden voor. Om misbruik of per ongeluk verwijderen te voorkomen staat de functie uitgeschakeld voor gewone gebruikers en moderators. Mocht je om persoonlijke redenen toch je account en/of posts verwijdert willen hebben kun je een verzoek indienen via mail bij een administrator welke te vinden zijn op de contact-pagina.
De Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Kitehigh.nl


Definities

1. Hier volgt een lijst met uitleg over de belangrijkste definities:

Forum: Het Kitehigh forum is een voor iedereen vrij toegankelijk discussieplatform en nieuwsplatform die voldoet aan de voorwaarden over kitesurfen en alles daar omheen. Als lid kun je vrijblijvend deelnemen aan deze discussies of iets plaatsen. Het forum bestaat uit de verzameling van berichten geplaatst door het Kitehigh team en de leden.

Gebruiker: Ieder die gebruik maakt van de diensten van Kitehigh zonder of met een geregistreerd account. Een niet-geregistreerde gebruiker heeft alleen leesrechten van het forum. De gebruiker kan kosteloos lid worden door zich aan te melden voor een persoonsgebonden account, hiermee zijn meerdere mogelijkheden mogelijk. Door gebruik te maken van deze dienst verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Account: Het (kosteloze) lidmaatschap van de forum en sitedienst van Kitehigh.nl Deze komt tot stand door het aanmaken van een account op Kitehigh : wat inhoudt het toezenden aan de gebruiker van een activatiecode en wachtwoord per e-mail. Het account is gekoppeld aan een lidnummer (UserID) en een door het lid zelfgekozen naam (Nickname).

Het Kitehigh team: de medewerkers (moderators en administrators) die optreden op het forum uit naam van Kitehigh en andere prioriteiten en mogelijkheden hebben dan de reguliere leden. Zij worden geacht te spreken en handelen namens de Administrators van Kitehigh tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle beslissingen die genomen worden door het Kitehigh team zijn in principe definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een andere mogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.

Mod Actie: door de Admins of Mods kan een lid worden gesanctioneerd of gewaarschuwd met betrekking tot of naar aanleiding van het gedrag van het lid. Deze sancties kunnen enkel vernietigd worden door de Administrators of daartoe door de Administrators gemachtigd.

Verwijdering/banning: Een lid kan de toegang tot Kitehigh voor een bepaalde of onbepaalde periode ontzegd worden door bepaalde redenen. Dit kan na een eerdere Mod Actie of waarschuwing, maar ook per direct, dit ter beoordeling van het Kitehigh team. Aan een verwijdering (ban) kunnen voorwaarden worden gekoppeld om te komen tot een opheffing van deze verwijdering. De geplaatste berichten en de account zullen niet worden verwijderd. Een lid kan bezwaar aantekenen bij de moderator inzake een verwijdering.

Administrators (kortweg Admins): de eindverantwoordelijke personen en eigenaren van Kitehigh.

Moderators (kortweg Mods): personen die uit naam van de Administrators handelen op het forum en meer rechten hebben dan reguliere leden. Deze personen zijn ook altijd gerechtigd om naar eigen inzicht (of na goed overleg met de Administrators) te handelen in welk opzicht dan ook en in de breedste zin van het woord.

Netiquette: het lid dient zich bij het plaatsen van berichten te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet.


2. Een lid is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar nickname en geplaatste berichten.

3. Een lid dient zorgvuldig met het aan hem/haar ter hand gestelde account om te gaan. Een account is strikt persoonlijk en het uitwissen van wachtwoorden is niet toegestaan.


Aansprakelijkheid

4. Een lid is volledig aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen vanaf zijn account.

5. Een lid vrijwaart Kitehigh tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat een post inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.


Rechten van Kitehigh en verbodsbepalingen

6. Kitehigh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.

7. Een lid is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Om misbruik of per ongeluk verwijderen te voorkomen staat de functie uitgeschakeld voor gewone gebruikers en moderators. Mocht je om persoonlijke redenen toch je account en/of posts verwijdert willen hebben kun je een verzoek indienen via mail bij een administrator welke te vinden zijn op de contact-pagina.

8. Kitehigh houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content dan ook, te wijzigen of te verwijderen. Exceptioneel gebruik van smiley's wordt niet toegestaan. Overmatig herhaaldelijk plaatsen van video's en/of meerdere dezelfde video's in andere format's op het forum is niet toegestaan.

9. Misbruik van Kitehigh en/of de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle diensten en/of faciliteiten die worden geboden.

10. Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht. Kitehigh mag deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het doorvoeren ervan op de website worden geplaatst.

11. In gevallen die niet voorzien zijn in de Algemene Voorwaarden, beslissen altijd de administrator of de moderators van Kitehigh na overleg.


Adverteren op Kitehigh

12. Verkapte reclame in de trend van een topic, nieuwsbericht of video is niet toegestaan. Voor de gebruikers van Kitehigh moet duidelijk zijn dat het om een advertentie gaat.

12.1 Toegestaan
- Eenmalige aankondiging van een nieuw kitesurf gerelateerd product of dienst
- kitesurf gerelateerde events aankondigen die vrij toegankelijk zijn
- Kitesurf wedstrijden aankondigen waar inschrijfgeld voor betaald dient te worden maar wel vrij toegankelijk zijn voor publiek.
- Eenmalig een promo- of teamrider filmpje in een eigen topic posten.

12.2 Verboden
- Buiten het aankondigingstopic van een product of dienst een topic of reactie plaatsen door eigenaren/medewerkers van een merk of shop met de intentie om het product of dienst extra aandacht te geven.
- Aankondigen van niet kitesurf gerelateerde producten of diensten.
- Spam topics of reacties bestaande uit een enkele regel met URL-link naar een product of website.
- Diensten of events aankondigen waarvoor betaald moet worden. Denk aan kitesurf reizen of verzekeringen.
- Review door een medewerker of teamrider zonder vermelding van de functie van de reviewer.
- Promo- of teamrider in meerdere topics herhalen met de intentie om enkel het filmpje te promoten.

13. Kitehigh is gerechtigd de in punt 12 genoemde zaken te verwijderen. De gebruiker wordt hiervan via PM of email op de hoogte gesteld. Herhaaldelijk negeren van in punt 12 verboden zaken kan resulteren in een tijdelijke ban of uiteindelijk het verwijderen van het account.

14. Kitehigh biedt een media-kit aan waar alle prijzen en mogelijkheden m.b.t. adverteren benoemd staan. Zijn er specifieke wensen en vragen, neem dan contact op met de eigenaar van Kitehigh.

15. Wanneer er een gesponsord bericht wordt geplaatst vanuit Kitehigh zal dit duidelijk aangegeven worden om de gebruikers van Kitehigh op de hoogte te stellen.

16. Het is niet toegestaan om Kitehigh.nl gebruikers ongevraagd aan te schrijven (via PM/e-mail) met het doel materiaal te verkopen. Mocht je als particulier of bedrijf materiaal willen aanbieden dan hebben wij hier de 2e hands sectie voor. Uiteraard is reageren op een vraag over jouw product of dienst wel toegestaan.
Banrichtlijnen


Overtreding:
- Overtreden van het Algemeen Beleid, het openlijk negeren van moderator aanwijzingen of opzettelijk de sfeer op het forum bederven.
- 'kleinere overtredingen' zonder dat er vanzelf enige verandering lijkt op te treden.

Mod actie:
- Een waarschuwing per PM/e-mail om dit gedrag per direct te verbeteren. Na drie waarschuwingen binnen één maand volgt er een ban voor 3 dagen.Overtreding:
- Andere gebruikers beledigen, dan wel anders irritant aanwezig zijn, bijvoorbeeld in een dronken bui of tijdens een woede aanval.

Mod actie:
- Een waarschuwing per PM/e-mail en/of een tijdelijke 'afkoelban' waarbij de periode hiervan afhankelijk is van de situatie en ernst van de overtreding.Overtreding:
ongewenst gedrag vertonen zoals:
- Opzettelijk veel crossposten;
- Opzettelijk veel onlogisch gebruik van smiley’s;
- Het onnodig plaatsen van externe content op de site wanneer daar niet om gevraagd is.

Mod actie:
- Een waarschuwing per PM/e-mail en/of een tijdelijke ban zolang geacht nodig te zijn, dit is afhankelijk van de situatie en ernst van de overtreding.Overtreding:
- Na een tijdelijke ban doorgaan met de overtredingen waar de tijdelijke ban voor geplaatst werd;
- Een account openen puur voor het plaatsen van reclame en/of spam;

Mod actie:
- Permanente ban op zowel accountnaam, e-mailadres als IP-adres. Bij constatering van een spamaccount hoeven er geen notificaties of waarschuwingen worden gegeven.
Gebruikers Online 66 gasten 0 leden

© 2002 - 2024 Kitehigh